Flexibiliteit in programmering

Vincent®s zonnebloemen zijn minder gevoelig voor daglengte dan andere zonnebloemen, wat zorgt voor meer flexibiliteit in programmering. Vincent®s hebben een betere lengte bij kortere dagen en worden niet te lang bij langere dagen. Dit maakt het voor kwekers mogelijk om kwaliteitsrassen in het begin, in het midden én aan het einde van het seizoen te produceren.
Vincent® zonnebloemen hebben een extra ring van ronde, overlappende bloembladen. Bovendien staan ze omhoog gericht, op sterke stelen. Dit geeft beter gevulde en mooiere bloemen!

Assortiment

Vincent's Choice:

oranje met donker hart

Vincent's Choice:

oranje met donker hart

 • Oranje met donker hart
 • Grote ronde lintbloemen
 • Bloemen staan schuin naar voren
 • Uitstekende houdbaarheid
 • Stevige groene steel

Vincent's Choice Deep Orange DMR:

valse meeldauw resistent

Vincent's Choice Deep Orange DMR:

valse meeldauw resistent

De natuurlijke oplossing voor valse meeldauw bij zonnebloemen

 • Valse meeldauw heeft de afgelopen 10 jaar gezorgd voor enorme problemen bij zonnebloemenrassen
 • Het kan worden gecategoriseerd als de schimmelinfectie die overgedragen wordt door grond (systemisch) infectie en daarnaast door luchtinfectie
 • De enige methode die tot nu toe werd gebruikt om de ziekte tegen te gaan was het gebruik van chemicalien en teeltwisseling
 • Chemische pesticides zijn milieuonvriendelijk en vatbaar voor resistentie en vaak onderworpen aan wetgeving
 • Teeltwisseling is Crop rotation is onpraktisch, kostbaar en niet effectief
 • De ideale oplossing is een varieteit die natuurlijk resistant is tegen de schimmel. In groenten zijn de mildauwresistente varieteiten eerder veredeld en geimplementeerd op grotere schaal
 • Sakata introduceert een nieuwe zonnebloem, die na 3 jaar succesvol getest te zijn onder Europese omstandigheden, die resistent is voor valse meeldauw
 • Voor de ISF definitie van resistentie, zie http://worldseed.org/wp-content/uploads/2015/10/Resistance_terminology_20121.pdf
 • In de 3 jaar dat deze varieteit is getest in EMEA, onder verschillende omstandigheden, is er geen systematische infectie vernomen. Waar de luchtinfectie is waargenomen, zoals vlekken op de bladeren, laten de varieteiten zien dat ze de indringer tegen gaan en natuurlijk helen

Gezondere planten = grotere oogst = meer winst

Vincent's Choice Tangy

Vincent's Choice Tangy

Sterkste steel

Vincent's Choice Tangy

Vincent's Choice Tangy

Sterkste steel

Vincent's Fresh:

fris groen hart

Vincent's Fresh:

fris groen hart

 • Fris groen hart
 • Grote ronde lintbloemen
 • Bloemen staan schuin naar voren
 • Uitstekende houdbaarheid
 • Stevige groene steel

Vincent's Pomelo:

helder geel met donker hart

Vincent's Pomelo:

helder geel met donker hart

 • Helder geel met donker hart
 • Grote ronde lintbloemen
 • Bloemen staan schuin naar voren
 • Uitstekende houdbaarheid
 • Stevige groene steel